fbpx

Heeft meer bewegen én minder zitten effecten op lange termijn?

October 12, 2019
October 12, 2019 Hannes.STERK

In de studie van Dohrn et al. (2018) werd het effect van lichte tot matige fysieke activiteit ter onderbreking van het zitgedrag nagegaan. Hierbij werd gekeken naar het effect op de mortaliteit door welke oorzaak ook, op cardiovasculaire aandoeningen en op de mortaliteit door kanker in een groep met een follow-upperiode over 15 jaar.

Deze studie werd uitgevoerd bij 851 Zweedse volwassenen. Doorheen de follow-upperiode van 15 jaar stierven 79 mensen.  24 daarvan door een cardiovasculaire aandoening, 27 door kanker en 28 door een andere oorzaak.

Indien we ons zitgedrag 30 minuten per dag vervangen door lichte fysieke activiteit, resulteert dit in een significante vermindering van het mortaliteitsrisico (omwille van welke reden ook).

Indien we ons zitgedrag 10 minuten per dag zouden vervangen door matige fysieke activiteit, betekent dit vooral een significante vermindering van het mortaliteitsrisico omwille van een cardiovasculaire aandoening.

De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek? Het vervangen van ons zitten door een laag intense fysieke activiteit kan een positief effect hebben op onze mortaliteitsgraad door welke oorzaak ook.

 

Las je deze blogpost, maar bleef je al die tijd gewoon neerzitten? You know what to do!

Maak jij jouw bedrijf ook STERK? Contacteer ons via karel@sterk.gent, hannes@sterk.gent of vul het formulier op onze website in.

 

#beweging #bedrijf #werk

 

(Dohrn, M., Kwak, L., Oja, P., Sjöström, M., & Hagströmer, M. (2018). Replacing sedentary time with physical activity: a 15-year follow-up of mortality in a national cohort. Clinical epidemiology, 10, 179.)